Ofertë pune

Ofertë pune

Kryesia ka vendosur që anëtaret e gjinisë femërore të SHKSHD, një ditë në javë të kenë në disponim gjitha lokalet e SHKSHD për aktivitetet e tyre fetare dhe të tjera.

Për këtë duhet një grua që di të ligjërojë dhe të mbajë mësim fetar dhe të dijë të organizojë atë.

Kush është e interesuar apo kush njeh ndonjë grua shqiptare që mund ta kryejë këtë detyrë mund lajmerohet te kryesia ose ne email: info@shkshd.dk .

 

ME NDERIME

KRYESIA E SHKSHD